Plan Bóžych słužbow / Serbskich namšow w lěśe 2013 w Dolnej Łužycy, staw 02/2013

10.02.2013 zeger 14:00 w Bórkowach (I. Kśeńka, wósadny zal)

01.04.2013 zeger 09:30 Jatšowne pónjeźele w Picnju (H. Hupac, wusćełanje w rbb)

20.05.2013 zeger 14:00 Swětkowne pónjeźele w Turjeju (C. Pech?)

16.06.2013 zeger 14:00 w Dešnje - swěźeńska namša z biskupom EKBO M. Dröge pśi góźbje załoženja Źěłoweje kupki serbska namša pśed 25 lětami

(M. Dröge, I. Kśeńka, K. Köhlerowa, Chr. Kliemowa)

11.08.2013 zeger 14:00 w Złem Komorowje serbsko-nimska namša (D. Schütt)

12.08.2013 zeger 14:15 w Kśicnej cerkwi w Chóśebuzu serbsko-nimska namša na zachopjeńku šulskego lěta (D. Drabo ARU / B. Höppner, I. Kśeńka)

08.09.2013 zeger 10.00 we Wětošowje serbsko-nimska namša (I. Kśeńka)

22.09.2013 zeger 14.00 w Drjejcach ze serbskim busom z Górneje Łužycy (J. Malink, R. Šultka)

31.10.2013 zeger 14.00 w Janšojcach z Bóžym blidom (I. Kśeńka)

25.12.2013 zeger 10.00 gódownicu w Kloštaŕskej cerkwi w Chóśebuzu z gódownym graśim (D. Schütt, I. Kśeńka)