Plan Bych subow / Serbskich namow w le 2013 w Dolnej uycy, staw 02/2013

10.02.2013 zeger 14:00 w Brkowach (I. Keka, wsadny zal)

01.04.2013 zeger 09:30 Jatowne pnjeele w Picnju (H. Hupac, wuseanje w rbb)

20.05.2013 zeger 14:00 Swtkowne pnjeele w Turjeju (C. Pech?)

16.06.2013 zeger 14:00 w Denje - sweska nama z biskupom EKBO M. Drge pi gbje zaoenja oweje kupki serbska nama ped 25 ltami

(M. Drge, I. Keka, K. Khlerowa, Chr. Kliemowa)

11.08.2013 zeger 14:00 w Zem Komorowje serbsko-nimska nama (D. Schtt)

12.08.2013 zeger 14:15 w Kicnej cerkwi w Chebuzu serbsko-nimska nama na zachopjeku ulskego lta (D. Drabo ARU / B. Hppner, I. Keka)

08.09.2013 zeger 10.00 we Wtoowje serbsko-nimska nama (I. Keka)

22.09.2013 zeger 14.00 w Drjejcach ze serbskim busom z Grneje uycy (J. Malink, R. ultka)

31.10.2013 zeger 14.00 w Janojcach z Bym blidom (I. Keka)

25.12.2013 zeger 10.00 gdownicu w Klotaskej cerkwi w Chebuzu z gdownym graim (D. Schtt, I. Keka)