Wörtersammlung

Strassenverzeichnis

Großgemeinde Kolkwitz                     Wjelikogmejna Gołkojce         Ortsteil

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Alter Mittelweg

Stary srjejźny puś

Glinzig

Alte Siedlung

Stare sedlišćo

Hänchen

Alte Str.

Stara droga

Kolkwitz

Alte Ziegelei

Stara cyglownja

Hänchen

Am Bäckerberg

Pśi pjakarskej gorje

Krieschow

Am Bahnhof

Pśi dwornišću

Kunersdorf

Am Klinikum

Pśi klinikumje

Kolkwitz

Am Landgraben

Pśi kawjeńcnej grobli

Zahsow

Am Moorgraben

Pśi bagnowej grobli

Kolkwitz

Am Mühlenteich

Pśi młyńskem gaśe

Kolkwitz

Am Priorgraben

Pśi Pśerowje

Kolkwitz/Kunersdorf

Am Sportplatz

Pśi sportnišću

Krieschow

Am Technologie-Park

Pśi technologiskem centrumje

Kolkwitz

Am Waldrand

Na kšomje gole

Glinzig

Am Zollhaus

Pśi cłonicy

Glinzig

Am Denkmal

Pśi pomniku

Klein Gaglow

An den Eichen

Pśi dubach

Gulben

An den Teichen

Pśi gatach

Dahlitz

An der B 115

Pśi B 115

Krieschow

An der Feuerwehr

Pśi sykawnicy

Babow

An der Mühle

Pśi młynje

Krieschow

An der Hutung

Pśi pastwje

Gulben

An der Koppel

Pśi wobgroźenju

Gulben

An der Kreisstr.

Pśi wokrejsnej droze

Zahsow

An der Rehwiese

Pśi sarnjecej łuce

Zahsow

An der Schanze

Pśi nasypje

Zahsow

An der Bahn

Pśi zeleznicy

Eichow

Annahofer Teiche

Anine gaty

Hänchen

Am Feldrain

Pśi mjazce

Limberg

Am Gut

Pśi kuble

Krieschow

August-Bebel-Str.

A. Bebelowa droga

Kolkwitz

 

Bachstr.

 

Bachowa droga

 zurück

Kolkwitz

Bäckereiweg

Pjakarski puś

Gulben

Bahnhofstr.

Dwornišćowa droga

Kolkwitz

Bergstr.

Gorna droga

Kolkwitz

Berliner Chaussee

Barlinska šoseja

Limberg

Berliner Str.

Barlinska droga

Kolkwitz/Limberg

Birkenallee

Brjazowa aleja

Kolkwitz

Birkenweg

Brjazowy puś

Glinzig

Brahmower Str.

Bramska droga

Babow

Bresendorfer Str.

Brjazynkojska droga

Krieschow

Brückengasse

Mostowa gasa

Glinzig

Brunnenstr.

Studnina droga

Klein Gaglow

Budener Weg

Pśi budkach

Glinzig

Burger Str.

Borkojska droga

Babow

 

Caseler Str.

 

Kozlańska droga

 

Brodtkowitz

Cottbuser Str.

Chośebuska droga

Kolkwitz

Cottbuser Weg

Chośebuski puś

Hänchen

 

Dahlitzer Str.

 

Dalicańska droga

 zurück

Kolkwitz

Dahlitzer Str.

Dalicańska droga

Kunersdorf

Dorfaue

Najs

Zahsow

Dorfbogen

Wejsny wokłon

Hänchen

Dorfring

Wejsna wokolica

Eichow

Drebkauer Str.

Drjowkojska droga

Hänchen/

Klein Gaglow

Drei-Kaiser-Eck

Tśi kralojski rožk

Dahlitz

 

Eichower Weg

 

Dubjański puś

 

Krieschow

Eichenweg

Dubowy puś

Glinzig

Eisenbahnstr.

Zelezniska droga

Kolkwitz

Erlenweg

Wolšyny puś

Milkersdorf

 

Feldstr.

 

Polna droga

 

Kolkwitz

Fischergasse

Rybacna gasa

Kunersdorf

Flachsweiche

Pod blejchu

Krieschow

Fliederweg

Turkojski bazowy puś

Brodtkowitz

Florian-Geyer-Str.

F. Geyerowa droga

Kolkwitz

Forsthaus

Golnikarnja

Kolkwitz

Forsthausweg

Golnikarnjowa droga

Wiesendorf

Friedensweg

Puś měra

Kolkwitz

Friedhofstr.

Ku kjarchoboju

Kolkwitz

Friedrich-Engels-Str.

F. Engelsowa droga

Kolkwitz

Friesenstr.

Friziska droga

Kolkwitz

 

Gartenstr.

 

Gumnyškowa droga

 zurück

Milkersdorf

Gartenweg

Gumnyškowy puś

Limberg

Gerhard-Hauptmann-Str.

G. Hauptmannowa droga

Kolkwitz

Gewerbepark Str.

Zwarbowarski park

Kolkwitz

Gewerberingstr.

Zwarbowarske koło

Krieschow

Glinziger Weg

Glincański puś

Limberg

Glinziger Str.

Glincańska droga

Limberg/Kolkwitz

Goethering

Goethowe koło

Kolkwitz

Grabenstr.

Ku grobli

Glinzig

Grüner Weg

Zeleny puś

Klein Gaglow

Gulbener Str.

Gołbinska droga

Kolkwitz/Zahsow

Gulbener Weg

Gołbinski puś

Dahlitz

Gulbener Hauptstr.

Gołbinska głowna droga

Gulben

Güterbahnhofstr.

Nakładna dwornišćowa droga

Kolkwitz

Gutsweg

Ku kubłoju

Eichow

 

Hänchener Hauptstr.

Hajnkojska głowna droga

Hänchen

Hänchener Str.

Hajnkojska droga

Kolkwitz

Händelstr.

Händelowa droga

Kolkwitz

Hauptstr.

Głowna droga

Limberg

Heideweg

Golny puś

Brodtkowitz

Heilstättenweg

Ku gojarni

Kolkwitz

Hinter den Gärten

Za gumnyškami

Limberg

Holunderweg

Bazowy puś

Glinzig

 zurück

In den Wiesen

Na łukach

Wiesendorf

Jahnstr.

Jahnowa droga

Kolkwitz

 

Kackrower Weg

Kokrjejski puś

Limberg

Kackrower Str.

Kokrjejska droga

Krieschow

Karl-Liebknecht-Str.

K. Liebknechtowa droga

Kolkwitz

Karl-Marx-Str.

K. Marxowa droga

Kolkwitz

Kastanienallee

Kastanijowa aleja

Kackrow

Kastanienring

Kastanijowe koło

Glinzig

Kiefernweg

Chojcowy puś

Kackrow

Kirch-Str.

Cerkwinska droga

Papitz

Kirchweg

Cerkwinski puś

Klein Gaglow

Kirschallee

Wišnica

Kolkwitz

Kirschweg

Wišnica

Klein Gaglow

Kleine Gasse

Mała gasa

Klein Gaglow

Klinikbereich

Klinikojska

Kolkwitz

Kolkwitzer Str.

Gołkojska droga

Papitz

Koschendorfer Str.

Košnojska droga

Kolkwitz

Krieschower Weg

Kśišojski puś

Eichow

Kunersdorfer Str.

Kosobuska droga

Dahlitz

 zurcük

Landgrabenstr.

Pśi kawjeńcnej grobli

Milkersdorf

Lausitzer Str.

£užyska droga

Krieschow

Leuthener Str.

Lutolska droga

KolKwitz

Lindenallee

Lipowa aleja

Babow

Lindenstr.

Lipowa droga

Kolkwitz

Lindenweg

Lipowy puś

Limberg

Limberger Hauptstr.

Limbarska głowna droga

Limberg

Lisztstr.

Lisztowa droga

Kolkwitz

Lutherweg

Lutherowy puś

Eichow

 

Martin-Kaltschmidt-Str.

M. Kaltschmidtowa droga

Kolkwitz

Milkersdorfer Str.

Gorcańska droga

Milkersdorf/Babow

Milkersdorfer Allee

Gorcańska aleja

Kunersdorf

Mittelstr.

Srědna droga

Hänchen

Mittelweg

Srědny puś

Limberg

Mozartstr.

Mozartowa droga

Kolkwitz

Mühlenweg

Młyński puś

Limberg

 

Neue Siedlung

Nowe sedlišćo

Kolkwitz/Kunersdorf

Ogrosener Str.

Hogrozyńska droga

Eichow

Papitzer Str.

Popojska droga

Kolkwitz

Pappelallee

Topolina

Hänchen/Kolkwitz

Pappelweg

Topołowy puś

Glinzig

Parkstr.

Parkowa droga

Papitz

Parzellenstr.

Parcelowa droga

Kolkwitz

Putgolla

Podgola

Kolkwitz

 zurück

Rabenau

Rabenau

Papitz

Reinpuscher Weg

Rampušowy puś

Klein Gaglow

Ringstr.

Wokolica

Klein Gaglow

Ringweg

Wokolny puś

Limberg

Rubener Str.

Rubyńska droga

Papitz

Rubener Weg

Rubyński puś

Kolkwitz

 

Schäfereiweg

Šaparski puś

Papitz

Schloßstr.

Grodowa droga

Milkersdorf

Schmiedegasse

Kowalnjowa gasa

Krieschow

Schmiedeweg

Kowalnjowy puś

Gulben

Schulstr.

Šulska droga

Papitz/Kolkwitz

Schumannstr.

Schumannowa droga

Kolkwitz

Siebenwegekreuz

Pśi sedym rozpuśach

Gulben

Sielower Weg

Žylojski puś

Zahsow

Steinteichmühle

Bělicowy młyn

Kolkwitz

Str. des Friedens

Droga měra

Kunersdorf

Ströbitzer Str.

Strobicańska droga

Kolkwitz

Ströbitzer Weg

Strobicański puś

Klein Gaglow

 zurück

Tannenweg

Jedłowy puś

Hänchen

Teichweg

Ku gatoju

Zahsow

Teichwiesenweg

Ku gatowym łukam

Babow

 

Vetschauer Str.

Wětošojska droga

Eichow

Vorwerk

Forwark

Krieschow

 

Wagnerstr.

Wagnerowa droga

Kolkwitz

Waldstr.

Golna droga

Kunersdorf/Kolkwitz

Waldweg

Golna sćažka

Kolkwitz

Werbener Str.

Wjerbańska droga

Babow

Weidenweg

Pśi wjerbach

Glinzig

Weinbergstr.

Winicowa droga

Hänchen

Wiesendorfer Weg

Naseński puś

Limberg

Wiesenstr.

Pśi łukach

Kolkwitz

Wiesenweg

£ukowa droga

Limberg

Wilhelm-Schadow-Str.

W. Schadowska droga

Kolkwitz

Windmühlenweg

Wětšnikojski puś

Klein Gaglow

Winkelgasse

Nugłyškowa gasa

Kolkwitz

 

Zeppelinstr.

Zeppelinowa droga

Krieschow

Ziegeleiweg

Do cyglownje

Limberg

Zum Luch

Pśi ługu

Brodtkowitz

Zum Wald

Do gole

Limberg

Zum Wasserwerk

Do wodarnje

Eichow

Zur Koselmühle

Do Kozyc młyna

Glinzig

zurück