Wörterbuch

 

 

Deutsch-niedersorbisches Wörterbuch

Nimsko-dolnoserbski terminologiski słownick

os =Wort  in obersorbischer Sprache

umg = umgangssprachlich

 

Abbiegepfeil                                                    wótbocna šypka

ABM-Kraft                                                         ABM-moc

Abwasserentsorgung                                       wótwoźowanje wótwodow

Aktiengesellschaft                                            akcijowe towaristwo      

Alleinerziehende                                               samawótkubłujuca, samwótkubłujucy

Alleinvertretung                                                 samozastupowanje, samozastupnistwo

Alleinvertretungsanspruch                               pominanje samozastupnistwa

Altersrentner                                                     starstwowy rentnaŕ

Altersversorgung                                              zastaranje w starstwje,starstwowe zastaranje

Altlasten                                                             stare wobśěženja, stare zagrěšenja (pejor)

Amtsleiter                                                          wjednik amta

Amtsmissbrauch                                               znjewužywanje amta,

                                                                            umg: złe, njepšawe wužywanje amta

Amtsvorsteher                                                   zastojaŕ amta

Anbieter                                                             bitowaŕ

Anlieger                                                             pśidroznik (an der Straße, + pśikanalaŕ, pśigroblaŕ)

Anrufbeantworter                                              telefonowy napowědak

Antrag                                                                pšosba

Antragsteller                                                      pšosbaŕ, pšosbustajaŕ

Arbeitsmarkt                                                     źěłowy mark

Arbeitsmarktpolitik                                           politika źěłowego marka

Anmaßung                                                         skoboźenje

Anschubfinanzierung                                        zachopne financěrowanje         

Anwartschaft auf etwas                                    kandidatstwo na

Arbeiterwohlfahrt                                              źěłaśerska pomoc

Arbeitgeber                                                       zěłodawaŕ

Arbeitnehmer                                                    źěłobraŕ

Arbeitnehmerschaft                                          źěłobrarstwo

Arbeitsbeschaffungsmaßnahme                     źěłowobstarańska napšawa

Arbeitsendgeld                                                 myto, zasłužba

Arbeitslehre                                                       źěłowa wucba

Arbeitslosengeld                                              pjenjeze za bźezdźěłabne

Ärmelkanal                                                        Ärmelkanal

Asylbewerber                                                    pšosbaŕ wo azyl

Asylverfahren                                                    jadnanje dla azyla

Aufarbeitung der Geschichte                          rozestajenje ze stawiznami

aufgelaufene Zinsen                                         nagromaźona dań

Aufmarsch                                                         zmaršěrowanje

aufmerksam und rücksichtsvoll                       doglědniwje a wobglědniwje

Aufsichtsrat                                                       doglědowarska rada

Auftragsgeber                                                   nadawk(i)dawaŕ, nadawkaŕ

ausbürgern                                                        wupokazaś, wupokazowaś

Aushängeschild                                                wuwisna tofla

Ausländerhass                                                  gramota na wukrajnikow, -ki

ausländerfeindlich                                            antiwukrajnikojski, wukrajnikam winikojski

Ausländerfeindlichkeit                                      antiwukrajnikojstwo

Außenhandel                                                     wenkowne wikowanje

Ausstrahlungskraft                                            wjelickosć, pśeznanjeca pśikładnosć

auswuchten                                                       wuwažyś

Auszubildender                                                 wuknjeńc, wucbnik

Autobahnauffahrt                                              zajězd na awtodrogu

 

Backstube, Bäckerei                                      pjakarnja

Bande                                                                banda

Bankgeschäfte                                                  bankowe transakcije

Bankguthaben                                                   pjenjeze na bance

Bankkauffrau                                                     bankowa pśekupcowka

Bankleitzahl                                                       numer banki

bargeldlose Zahlungsmittel                             płaśidła mimo pjenjez

bargeldloser Zahlungsverkehr                        płaśenje mimo pjenjez

Bauhof                                                               twarski dwór

Bauschutt                                                           twarske wótsypki

Bausparkasse                                                  twarska žarjabnica

Befindlichkeit                                                    zacuwatosć

befristen                                                            wobgranicowaś cas

befristet                                                             pó casu wobgranicowany

Behindertenwerk e. V.                                     Zwězk brašeńcow z. t.

Behörden- u. Dienstleistungszentrum            centrum zastojnstwow a słužbow

                                                                                                                                            

Beigeordneter                                                   pśirědowany

Beitragsbemessungsgrenze                           granica woblicenja pśinoska

Belag (Fußboden)                                            pókłaźenje, wukłaźenje, nakłaźenje

Belastungsgrenze                                             granica póśěžowanja, umg: granica wuźarźanja benachteiligen     póškodowaś

Benachteiligung                                                póškodowanje (os: wróćostajenje, połne njepřipóznawanje)

Benefizkonzert                                                  beneficny koncert

Berufsunfähigkeitsrente                                   renta dla pówołańskeje njezamožnosći

Berufungsverfahren                                          wótnowotne jadnanje

Beschäftigungsgesellschaft                            źěłowobstarańske towaristwo (os: wobstaranske /

                                                                            přistajenske towarstwo)

Bestattungsunternehmen                                 zakopowańske pśedewześe

Beugehaft                                                          wunuźeńska popajź

Betreiber                                                           wobgóspodarjowaŕ

Betreibergesellschaft                                       góspodarske towaristwo

Betreuungsrecht                                               zastarańske resp. wotwardowańske pšawo

Betriebsverfassungsgesetz                             zawodna wustawa 

Bezieher von Leistungen                                 dostawaŕ (financielnych) pódpěrow

Bezirksverwaltungsstelle                                 wobwodne zastojnstwo

Binnenhandel                                                    nutśikowne wikowanje

Bischöfin                                                            biskupowka

Blauhelme                                                         módrohelmy, UNO-wójaki

Blitzbesuch                                                        napśiski woglěd

Blockhaus                                                          bolany chrom, drjewjany dom, bałkowa śpa

Blutgerinnsel                                                     kšejny sedk

Blutgerinnung                                                    sednjenje kšwě

Bobfahrer                                                          bobjězdźaŕ

Brauhaus                                                           piwarnja; umg: brus

Brühwürfel                                                          kóstki za jušku

Bundesanstalt für Arbeit                                  Zwězkowy amt za źěło

Bundesgartenschau                                         Zwězkowa zagrodnistwowa wustajeńca         

Bundesgerichtshof                                           Zwězkowe sudnistwo

Bundesgrenzschutz                                          zwězkowa granicna wobora

Bundeskanzleramt                                            Amt zwězkowego kanclarja

Bundesrechnungshof                                       Zwězkowe pśespytowańske zastojnstwo

                                                                            (os: Zwjazkowy zličbowanski zarjad)

Bundesverfassungsgericht                              Zwězkowe wustawowe sudnistwo

Bundesvermögensanstalt                                Zastojnstwo za zwězkowe zamóženje

Bürgerrechtler                                                   wójowaŕ za cłowjeske pšawa (os: byrgarski prawnik,

                                                                            wojowaŕ wo prawa ludnosće)

Bürgerbegehren                                               wobydlarske póžedanje

Büroangestellte                                                 pśistajona běrowa

Bürokaufmann                                                   běrowowy zastojnik / zastojnica

                                                                            pśekupc /owka; pśekupcaŕ / rka

                                                                            (os: běrowski překupc)

Burschenschaft                                                 boršojska korporacija

Buschfunk                                                          pójsynoga, pyšpotanje

Bußgeld                                                             pokutne pjenjeze (Plt.)

 

Commerzbank                                                 komercna banka

Comic                                                                comic, komik

                                                                           

Dämpfer                                                            tech wósłabjak; übertr pógłušenje; parjak

                                                                            landw kulkowy parnik, kóśeł za kulki

Datenträger                                                       nosaŕ datow, datynosaŕ

Deutscher Caritasverband                              Nimski zwězk Caritas

Deutscher Städtetag                                        Forum nimskich městow, Nimski forum městow

Diakonisches Werk                                          Diakoniska słužba

Dienststelle                                                       słužbne městno, amt, zastojnstwo

Deutsche Telekom AG                                    Nimska Telekom AG

Doppelgänger                                                   pódobnik, pódobnica

Dreharbeiten                                                     filmowanje

Drehbuch                                                           scenarium, lit: scenarij

Dreiländereck                                                   tśikrajowy rožk

Drogenabhängiger                                           wot drogow wótwisny

Drucker                                                              śišćak

Dunstabzugshaube                                          spaŕsrěbak

 

 

Einmarsch                                                        zamaršěrowanje

einklagbar                                                         wuskjaržniwy (os: skoržomny), skjaržniwy

Einsatzleiter                                                      zasajźowaŕ, wjednik zasajźenja

Einwohnermeldeamt /-stelle                            wobydlaŕski amt, pśizjawjeński amt

Einzugsbereich                                                 pśisłušny wobcerk

Elbsandsteingebirge                                        Połobske pěskowcowe góry

Entmündigung (des Volkes)                            wotpšawjenje (luda)

Entsorgung                                                        wótpóranje wótpadankow, chabźa

Entwicklungsingenieur                                     inženjer za wuwijanje

 

Entzugserscheinung                                         wótwuceński zjaw

Erbgemeinschaft                                              (z)gromadne derbniki

Erblasser                                                           zawóstajaŕ derbstwa

Erbschaft                                                           derbstwo

Erbschaftssteuer                                              derbstwowy dank

Erbschein                                                          derbstwowe wopismo

Ermächtigungsgesetz                                      kazń zmocnjenja

Erbfolge, vorweggenommene                         derbny rěd

Erwerbsleben                                                    źěłowe lěta

Erwerbsunfähigkeitsrente                                renta dla njezamóžnosći źěła

Euroregion                                                        euroregion

 

Fachwerkhaus                                                  pachany dom, pachany chrom

Fahruntüchtigkeit                                              jězdna njezamóžnosć

fällig                                                                    jano: něco ma, dej byś płaśone, jo na casu płaśiś

Familienlastenausgleich                                  financielna pódpěra za familije

festschreiben                                                    kšuśe zapisaś; wustajiś

Festschreibung                                                 kšuty zapis; wustajenje

Feuersturm                                                        wognjowy wichor

flächendeckend                                                po cełej pśestrěni, wšuźi, cele strony wopśimjecy

Flächennutzungsplan                                        plan za wužywanje pśestrěnjow

Flächenstillegungsprogramm                          program za zapušćowanje płoni, program za zapušćowanje płoniny, ... pśestrěnje

Flammpunkt                                                      dypk rozpłomjenjenja

Fleischbeschauer                                             trichinaŕ

Fliesenleger                                                      kachlickaŕ

fließender Verkehr                                            běžny wobchad

Fließheck                                                           nakosny hek (běžny = fließend, geläufig)

Stufenheck                                                        stupaty hek (stupny = steigend)

Flugschreiber                                                    lětadłowy zapisowak

Forstwirtschaftsbetrieb                                    gólny zawod

Fragestunde                                                      góźina napšašowanja

fraktionslos                                                        bźezfrakcijowy

Frauenkirche (in Dresden)                              Cerkwja Našeje kněnje

Frauenturm                                                        Wěža žonow

Freibetrag                                                         bźezdankowa suma

freigegebene Preise                                        liche płaśizny

Freihandelszone                                               cona lichego wikowanja

Freistaat Sachsen                                            Lichotny kraj Sakska

Frieden stiften                                                   měr napóraś, měr wugótowaś

Frischware                                                        fryšna wóra

Fristenlösung zur Schwangerschafts-            kazniske rědowanje za pśetergnjenje samodrugosći

  unterbrechung                                          

Fruchtansatz                                                      zarodk, nasajźonk

Funker                                                                škrick(ow)aŕ

Funkspruch                                                        škrickowa powěsć

Fürsorge                                                            socialna pśipómoc

Fürsorger                                                           socialny pśipómocnik

Fürsorgerin                                                        socialna pśipómocnica

 

Gallenblase                                                      umg žołc;  žołcowy puchor

Gallensaft                                                          umg žołc; žołcowy sekret

Gefäßerkrankungen                                         schorjenja žyłow

Gegendarstellung                                             napśeśiwne pśedstajenje

Geheimsache                                                   kšajźna wěc

Geisteswissenschaftler                                    duchowědnik

gemäßigte Klimazone                                      měrna klimowa cona

Gemeinschaftskunde                                       socialnowěda

Gerichtsbarkeit ausüben                                 sudnikojstwo wugbaś

Gesamtmetall                                                    metal

Geschäftsanteil                                                 poźěl pśedewześa

Geschäftsführer                                                jadnaŕ (pśedewześa)

Geschäftsführung                                              jadnarstwo

Geschäftsjahr                                                    góspodarske lěto

Geschäftsleiter                                                  wjednik pśedewześa

Geschäftsleitung                                               wjednistwo pśedewześa

Geschäftsordnung                                            jadnański porěd

Geschäftsreisender                                          słužbnje ducy

Geschäftsstelle                                                 běrow (jadnarja)

Geschäftstätigkeit                                            wikowanje, pśekupowanje; jadnanje

Geschäftsvorstand                                           jadnarske pśedsedarstwo

Gesellschaft mit beschränkter                         towaristwo z wobgranicowanym rukowanim

        Haftung (GmbH)                                       

Gesellschafter                                                   towaristwaŕ

Gesellschaftsraum                                            towaristwowy rum

Getreidewirtschaft                                            trajdowe góspodarstwo

Gewaltherrschaft                                               namocne kněstwo

Gewalttat                                                           surowy njestatk

Gewalttäter                                                        surownik

Gewalttätigkeit                                                  surowosć

Gewässerschutz                                               šćit wódow

Gewerbe                                                            zwarbowarstwo

Gewerbeamt                                                     zwarbowarski amt

Gewerbetreibender                                          zwarbowaŕ

gewerblicher Mittelstand                                  srjejźne zwarbowarstwo

grenznah                                                            pśigranicny

grenzüberschreitend                                        pśezgranicny

Grenzwert                                                          granicna gódnota

Grundstücksbuch                                              gruntowe knigły

Grundbuchamt                                                  gruntojski amt

Grunderwerbssteuer                                        nakupny dank za grunty 

Gründerzeit                                                        załožarski cas

Grundsteuer                                                      gruntowy dank

Grundübel                                                          to nejgórše, njedobro

Grundvertrag                                                     zakładne dogrono

 

Haftbefehl erlassen                                          pśikaz popajźenja wustajiś

Haftpflicht                                                           rukowanje

Haftpflichtversicherung                                     rukowańske zawěsćenje

Haftrichter                                                          popajźowy sudnik

Handelsbörse                                                   wikowańska bersa

Handelskaufmann                                             wikowański pśekupc

Handlungsbedarf                                              pótrjeba  jadnanja

Handwerkskammer                                          rucnikarska komora

Handwerkskunst                                               rucnikarske wuměłstwo

Härtefall                                                             (wósebny) socialny pad

Härteklausel                                                      (socialnje) wurownujuca klawsla

Hauptfürsorgestelle                                          głowny amt za pśipómoc

Haushalt der Natur                                            eko-system pśirody

Hausfriedensbruch                                           kazenje zjawneje wěstoty, kśiwźenje zjawneje wěstoty

 

Hehler                                                                tajaŕ

Hehlerei                                                             tajarstwo

Heimerziehung                                                  wótkubłanje w njestarjejšynem domje

Heizkörper                                                         topjak

Heizungsanlage                                                topjenje

Hinterglasmalerei                                             zagłažkowe molarstwo

Hiobsbotschaft                                                  hiobska powěsć

Hoheitsgebiet                                                   wušnostny teritorium (os: wyšnostna kónčina)

Hoheitsgewässer                                             wušnostne wódy (os: wyšnostne wodźizny / wody)

Hohldielen                                                         betonowe pokšywadła

Hunger- und Sitzstreik                                      štrajk z głodnjenim a ze sedanim

 

Industriekauffrau                                               industrijowa pśekupcarka

Informationsstelle                                              informacija

das Infragestellen                                             wobcwiblowanje

Interessenverband                                            zwězk zajmcow

 

Jugendwerk                                                      1. źěło z młoźinu

                                                                            2. źěło z młodych lět

Junggesellenleben                                           fryjnikojske žywjenje

 

Kämmerei (Behörde)                                      komornistwo

Kämmerer                                                         komornik

Kanzleramt                                                        kanlarski amt

Katastrophenschutz                                          katastrofowy šćit 

kaufmännischer Direktor                                 pśekupcowy direktor

kaufmännischer Geschäftsführer                    pśekupcowy jadnaŕ

Kaufrausch                                                        kupowańska euforija

Kehr- und Saugmaschine                                mjeśeńska a srěbańska mašina

Kindersitzschale                                               źiśece sejźeńko (w awśe, na kolasu)  

Kindertagesstätte                                             dnjowna źiśownja           

Kippfenster                                                        kipate wokno

Kläranlage                                                         cysćarnja wódy

Kleiderkammer/-magazin                                drastwina komor(k)a

kleinkariertes Denken                                      małkostne myslenje

Kniescheibe                                                      kolenowe jabłuško

Kofferraum                                                        koferowy rum

konkurrenzfähig                                                (do) konkurence gódny

Kontobewegungen                                           kontowe změny

konvertierbar, - keit                                          konwertibelny, konwertbelnosć

Kopfgeld zur Festnahme                                pjenjeze za popajźenje

Kostenerstattung                                              zarownanje wudankow

Kraftfahrzeughalter                                           wobsejźaŕ jězdźadła

Kraftfahrzeugsteuer                                          dank za jězdźidło

Krankenfahrstuhl (= Roll-)                                wozyk za chórych

kreisfreie Stadt                                                 bźezwokrejsne město

Kreißsaal                                                           póroźarnja, pórodnica

Kreisverkehr                                                      wobchad w krejzu

Kreuzverhör jur                                                 nakśicne pśepšašowanje

                   übertr                                              wótše pśepšašowanje, pśesłuchowanje

Kriegsdienstverweigerer                                 wótpokazaŕ wójnskeje słužby

Kronzeuge                                                         głowny znank

Kundendienst                                                    wobsłužba kupcow, pósłužba kupcow, kupcojska słužba

Kunsthandwerker                                              wuměłski rucnikaŕ

Kunstschaffen                                                   wuměłske tworjenje

Kunstschmiedearbeiten                                   wuměłske kowalske źěła

Kurbelwelle                                                        wjertata wala

Kuscheltier                                                        gněśeńko

 

Landesgeschäftsführer                                   krajny jadnaŕ

Landeplatz                                                         pśizemjowanišćo

Landfriedensbruch                                           kśiwjenje krajnego měra (os: złamanje krajneho měra), pódłamanje krajnego měra a pórěda, kazenje

Landminen                                                        zemske miny

Landrat, Landrätin                                            krajny raźc, krajna raźcowka

Landratsamt                                                      krajnoraźcojske zastojnstwo / krajna raźcownja

                                                                            umg: landrotstwo

Landschaftsgestaltung                                     wugótowanje krajiny

Landschaftspflege                                            woplěwanje krajiny

Landschaftsschutzgebiet                                 šćitana krajina

Landschulheim                                                  wejsna šulska pśebywarnja

Landsmannschaft                                             krajaństwo

Laufzeit Gültigkeit                                            płaśiwosć

             Spieldauer                                           grajna doba

Lausitz-Ring                                                      Łužyski motodrom

Lehramtsprüfung                                               wucabnikojske pśespytowanje

Leitzins                                                              postajajuca dań

lichte Höhe                                                        licha wusokosć

Lieferschein                                                      librowańske pismo

Literaturwissenschaft                                       literarna wědomnosć

Lohnsteuerjahresausgleich                             lětne wurownanje mytowego danka

Lohnsteuerkarte                                                kórta mytowego danka

Lordschaft                                                         lordstwo

 

Magenschleimhaut                                          slinowa kóžka žołdka

Magenschleimhautentzündung                        zagórjenje slinoweje kóžki žołdka

Manteltarifvertrag                                              ramikowe dogrono

Marktforschung                                                 markowe slěźenje

Marktschreier                                                    wuwołaŕ 

Maschinen- und Anlagenmonteur                   monter mašinow a załožkow

Meeresbrandung                                              mórske pśižwalenje

Mehrwert                                                            nadgódnota

Mehrwertsteuer                                                 nadgódnotowy dank

Mehrwerttheorie                                                teorija wó nadgódnośe

Meistgebot                                                        nejwuše póbitowanje

Meldeamt                                                          pśipowěźeński amt

Meldestelle                                                        pśipowěźarnja

Messestand                                                      wikowa stojnica

Mindestrentenanspruch                                   pšawo na minimalnu rentu

Mitfahrzentrale                                                  centrala za sobujěźenje 

Mittelstand                                                         srjejźny staw        

mittelständischer Betrieb                                 srjejźnostawski zawod   

Mord und Totschlag                                          kusanje a waźenje, biśe a kusanje, biśe a drěśe

Mordkommission                                              komisija za mordarstwa

Müllverbrennungsanlage                                  spalarnja wótpadankow

Mundglasmacher                                              dujaŕ głažka

mündig  Alter                                                     połnolětny

             reif                                                         zdrjały

Mündigkeit                                                         połnolětnosć + zdrjałosć

 

Nachsorge                                                        naslědne wótwardowanje

Naturführer                                                         wjednik pó pśiroźe

Naturschützer                                                    šćitaŕ pśirody

Nebelschlussleuchten                                      slězne kurjawine lampicki = Rücklicht

nebenberuflich                                                  pówołanje pódla, pódlapówołański

Netzwerk                                                            seś, seśina

 Notruf Hilferuf                                                   wołanje wó pómoc

            Rufnummer                                          numer nuzneje pómocy

                                                                            numer medicinskeje pómocy

                                                                            numer policajskeje pómocy

Notstromaggregat                                            pómocny milinowy agregat,

                                                                            milinowy agregat w pótrjebje

Nutzfahrzeug                                                     wužytne jědźidło

Nutzholz                                                             wužytne drjewo; umg: dobre drjewo

Nutzwert                                                             wužytk

 

Oberverwaltungsgericht                                  wuše zastojnstwowe sudnistwo

Oderbruch                                                         Odriny ług

öffentlicher Personennahverkehr                    bliski zjawny wobchad wosobow                     

öffentlich-rechtlich                                             zjawnopšawniski

Ölpest                                                                petrowolejowe zanjerěšenje, zanjerěšenje ze zemskim wólejom

Ordnungsamt                                                    amt za pórěd

Ordnungsstrafe                                                 pokutne pjenjeze

Ordnungswidrigkeit                                          pśestupjenje pśedpisow

 

Packeis                                                             škrutaty lod, nakopjony lod

Patent- u. Vorschlagswesen                           patentstwo a naraźeństwo        

Personenkennzahl (PKZ)                                 wóznamjeński numer wósoby (PKZ)

Pfand                                                                 pódsajźonk, zasajźonk, zastajenje,      

Pflegefall                                                            wótwardowański / -a bědnik / bědnica

Planschbecken                                                 plań(t)śański basenk, blundrowański basenk

Polarkreis                                                          polarne koło, polarne strony

Polizeidienststelle                                            policajski amt (os: zarjadnišćo)

Polizeiposten Person                                      policajski stražnik

                      Ort                                                 policajska straža

                     Dienststelle                                  policajski amt

Pollenflug                                                           leśenje kwiśonkowego proška

Postleitzahl                                                        postowy numer jsy / města

Postwurfsendung                                              postowa reklamowa posłanka

                                                                            (os: reklamowe posyłki z postom)

Preise freigeben                                               płaśizny wólnje rědowaś, ... po wóli rědowaś, ... wuwólniś

preisgünstig / preiswert                                   z pśigodneju płaśiznu,  z pśiměrjoneju ...

Pressemitteilung                                               casnikarska powěźeńka, casnikowa wózjawjeńka

Pressesprecher                                                casnikarski powědaŕ (os: nowinski rěčnik)

 

Rangliste                                                          zarědowańska lisćina

Rasthof                                                              gósćeńc pśi awtodroze, pśi awtowej droze

Raststätte                                                          gósćeńc - kjarcmicka (pśi droze) (os: pozastarnja)

rätoromanisch                                                   retoromaniski

Rauchgasentschwefelung                                wusyrikwanje wugnjow, wusyrikwanje kurnego płuna

Rechner                                                             computer

Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt       finance a gmejny pśespytowański amt

Rechnungshof                                                   finance pśespytowańske zastojnstwo

Rechnungsprüfungsausschuss                       finance pśespytowański wuběrk

Rechnungsprüfungsamt                                   pśespytowański amt knigływjeźenja

rechtsfähig                                                         zapšawniski , pšawozamožny (os: prawokmany)

Rechtskraft                                                        juristiska płaśiwosć

rechtskräftig                                                      juristiski płaśiwy, pó płaśecem pšawje

Rechtsschutz                                                     pšawniski šćit

Rechtsschutzversicherung                               zawěsćenje za pšawniski šćit

Rechtsstaatlichkeit                                           pšawnostatnosć

Reihenhaus                                                       serijowy dom, dom we smuze

Reinheitsgebot                                                 kazń cystosći (os: čistotna kaznja)

reißerisch (z.B. Überschrift)                            spektakularny, sensaciski, wósebnje wabjecy

Religionskunde                                                 nabóžnina, nabóžninska wěda

Rentenbescheid                                               rentowa powěźeńka (os:... zdźělenje)

Rinderwahn                                                       błud gowjedow, gowjeźiny błud

Ringstraße                                                         wokolica (os: wobkruhowa dróha)

Rollfeld                                                               lětanišćowe tła (os. słownik: lětanišćo), lětanišćo

Rollbahn                                                             lětanišćowa, lětadłowa pista

Rückfalltäter                                                      wóspjetny njestatkaŕ, njedocynk, zhandaŕ

Rückhaltebecken                                              gaśeńske kótlišćo (os: spjatnišćo), kótlišćo za zběranje wódy

rückwirkend                                                       slědk statkujucy / płaśecy

Rufmord                                                             wósromośenje naglědnosći, nicenje mjenja

 

Sachkunde Fach                                             wěcywěda

                  Kenntnis                                          wěcywuznatosć

sanfter Tourismus                                             pózlažki / sćichny  turizm (os: łahodny ...)

Satzkarpfen                                                       nasedne karpy

Saugfähigkeit                                                    srěbatosć (os: srěbawosć)

Schaden- und Unfallversicherung                    zawěsćenje škodow a njeglukow

Schadensklasse                                               škodowa klasa

Schauspielhaus                                                źiwadło (os: činohrajny dom)

Scheck, ungedeckt                                           šek, njezarownany

Scheckbetrug                                                    wobšuda ze šekom

Scheibenwischer                                              wótrěwak

Schelf                                                                 šelf (os: podwódne kromy morja)       

Schlagabtausch übertr                                     wichorojte waźenje (os. ćahańca)

Schlesier                                                           Šlazyngaŕ

Schmiege                                                          šmiga

Schnäppchen                                                    łapotka (os: tunje hrabnječko), wułapotk

Schnapsidee                                                     njemudra myslicka (os: spěšna / błudna cybnjena m.)

Schnelllebigkeit                                                chwatnosć

Schöffengericht                                                 pśisudniske sudnistwo

Schreckschusspistole                                      tšachawka, tšašeca pistola (os: trašawka, ...)

Schutzbehauptungen                                        šćitne, zašćitowańske wobtwarźenja

Schützenverein                                                 stśělcojske towaristwo

Schützling                                                          woplěwańc (os: škitańc)

Schwarzbier                                                      carne piwo

Schweißgerät                                                    skowadło (os: skowadło)                      

Schwibbogen 1. Bauwesen                            znosujuca wjelba

                     2. Kunsthandwerk                       rudnogórska pšužyna

Schwungscheibe                                              rozmachadło (os: rozmachowa tačel)

Sechsstädtebund                                             (os:) Zwězk šesćiměstow

Seegang                                                            mórske žwalenje (os: žołmjenje)          

Segelflugzeug                                                   znosujuce lětadło

Segler                                                                znosujucy lětaŕ  (os: płujadłownik)

Sehtest                                                              test wiźenja (os: test widźiwosće)

Seilzug                                                               postronk (os: powjazowe ćahwo), śěgnjeński powrjoz

Seitenansicht                                                    naglěd wot boka (os: napohlad zboka)

Seitenbrett                                                         bocnica (os: pobočnica)

Selbstbehauptung                                            pśesajźenje, wobstaśe (samogo se)

sich schwer tun mit etwas                                měś z něcym swóje problemy, něco pśiźo někomu śěžko 

Sicherheitsgurt                                                  šćitny pas, wěsćeński pas (os: šćitny, wěstotny pas)

Sichtvermerk                                                     wizum

Sichtweite                                                          wopisowanje dalokosći, radius wiźenja

Siebdruck                                                          kśidany śišć (os: křidoćišć)

Sims                                                                   zyms, sims, wobkšoma (os: wobkroma, kroma)

Sittlichkeitsdelikt                                               njepócny statk

Sittlichkeitsverbrechen                                     seksualny njestatk

Sittlichkeitsverbrecher                                     seksualny njestatkaŕ

Skispringen                                                       sněgakowarske skokanje

Skiläufer                                                            sněgakowaŕ        

Sockel  1.eines Denkmals                             pódstawk

             2.eines Hauses                                    pódtwaŕ, pódtwark         

Sog                                                                    naśěgnjenje, pśiśěgnjenje, pśisrěbanje (os: přisrěb)

Sommerschlussverkauf                                   lěśojski dopśedank                             Winterschlussverkauf   zymski dopśedank

Sonnenschein                                                   słynco, gaž słyńco swěśi

Sonnenwende                                                   słyńcowe wobrośenje (os: zawróćenje słyńca)          

Sozialfürsorge                                                   socialna pśipómoc

Sozialgesetzbuch (SGB)                                 Socialne kaznjarske

sozialwissenschaftliche Analyse                     socialnowědna analyza

Spalte (Buch, Zeitung)                                     kolumna, rěd, rěda, słupik

Spanferkel                                                         pjacone prose, prosetko           

Spanplatte                                                         prasowana plata 

Spannungsfeld                                                  wobcerk napnětosći

Speicherbecken                                               naběrański basenk, naběrkowy b., zběranski b.       

Sperrklausel                                                      wobgranicujuca a wuzamkujuca/ wuwěrajuca klawsla

Sperrmüll                                                           rozdźěraty šepjeŕ, roznogate wótpadanki

Sperrzone                                                          wótzawrěta cona, pas ze zakazanym pśistupom

Spielautomat                                                     grajny awtomat

Staatsoberhaupt                                               wušy reprezentant stata

Städteentwicklungs- GmbH                             towaristwo z wobgranicowanym rukowanim za wuwiśe městow

Städteverbund                                                  zwězk městow

Stadtführer                                                         wjednik po měsće

Stadtführung                                                      wjeźenje po měsće

Stallmeister                                                       kónjeńcaŕ

Stammbuch (Familie)                                      rodne knigły

Staudamm                                                         gaśeński nasyp, zagaśica

Steckbrief                                                          łapański list

Sie steht ihren Mann.                                       Wóna docynjujo.

Stellenabbau                                                     redukcija źěłowych městnow    

Steppdecke                                                      štepowane, pśešywane wóźeśe / pókšyśe

Sternfahrt, -marsch                                           gwězdojty pśijězd, gwězdojte pśimaršěrowanje

Steuerhinterziehung                                         dankowe pódjebanje, pśekśiwjenje = Unterschlagung

Stichtag                                                             amtski póstajony termin

Stichwahl                                                           dowuzwolowanje, wuškarajuce wuzwolowanje

Stifter                                                                 dariśel, załožaŕ

Stiftungsmitglied                                               załožbaŕ                           

Stilleben                                                             śichno

Stimmzettel                                                       wólbny, wuzwólowarski, głosowański lisćik

Stoffwechsel                                                      pśeměna maśiznow

Stoppschild, -straße                                         stopowe znamje, stopowa droga

Strafbefehl                                                         wótštrofowański/chłostański pśikaz

Strafprozeßordnung                                         pórěd chłostańskego (lit), pokuśenskego, štrofowarskego procesa         

Straftat                                                               wótštrofowański, pokuśeński, chłostański statk

Strafverfolgung                                                  pśespytowanje  wótštrofowańskego ... statka

Strafvollzug                                                        umg: wótsejźenje štrofy, wótpokuśenje

Straßenverkehrsamt                                         Amt za wobchad na droze

Stückgutsendungen                                          pósłanki po kusach

Sudetendeutsche                                             Sudetske Nimce